Logo Gutami Development
Terug naar projecten

Zonnepark Meierijstad

Gemeente Meierijstad
De gemeente Meierijstad heeft vastgesteld dat er naast besparing ook duurzame energie moet worden opgewekt om uiterlijk in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. Om zonnevelden op een zorgvuldige manier in te passen heeft de gemeente een tender uitgeschreven voor 50 ha in 2020, met een afwegingskader, op basis waarvan initiatief plannen kunnen worden beoordeeld. Gutami heeft binnen dit kader een initiatief ontwikkeld.

Projectfase

Ontwerp
Vergunning
Subsidie
Bouw
Exploitatie

Facts en Figures

12/11

Perceel grootte Ha
bruto / netto

36.000

Panelen

16

MPw geïnstalleerd vermogen

7.500

Ton vermeden CO2 per jaar

5.300

Huishoudens
Eekwal 6
8011LD Zwolle
Nederland
info@gutami.com
crossmenu