Logo Gutami Development

Participatie

Procesparticipatie

Middels procesparticipatie wil Gutami samen met de omgeving en de gemeente tot een zoveel mogelijk gezamenlijk gedragen plan komen. Belanghebbenden krijgen tijdens dit proces uitgebreid de mogelijkheid om wensen, behoeften, zorgen en bezwaren naar voren te brengen op basis waarvan Gutami het benodigde maatwerk zal toepassen in het definitieve ontwerp.

In de Verkenningsfase van de procesparticipatie maakt Gutami kennis met de verschillende belanghebbende partijen en hun visie op het initiatiefplan en het participatieproces. Tijdens een informatieavond presenteert Gutami haar schetsplan en gaat in gesprek met belanghebbende partijen om te overleggen hoe zij bij het zonnepark betrokken willen worden.

Tijdens de Ontwerpfase gaat Gutami in dialoog met de lokale gemeenschap; mogelijke bezwaren worden geadresseerd, de landschappelijke inpassing wordt afgestemd, evenals de mogelijkheden van financiële participatie.
Procesparticipatie
Participatie

Financiële participatie

Door passende financiële mogelijkheden te bieden worden de lusten en lasten evenwichtig verdeeld. Wij streven naar een financiële participatie met een win/win-situatie voor alle betrokken partijen. De voor Gutami vertrouwde vormen zijn:

Mee-eigenaar of mee-investeren

Door passende financiële mogelijkheden te bieden worden de lusten en lasten evenwichtig verdeeld. Wij streven naar een financiële participatie met een win/win-situatie voor alle betrokken partijen. De voor Gutami vertrouwde vormen zijn:

Mee-profiteren door middel van:

Projectparticipatie

Voor participatie van lokale bedrijven in de aanleg en onderhoud van het zonnepark.

Zonnepanelen donatie

Aan omliggende scholen of andere non-profit organisaties.

Gebiedsfonds

Middels een gebiedsfonds kunnen lokale belanghebbenden meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Gutami stort een bedrag per MWp in een fonds welke ten goede komt aan duurzaamheidsdoelstellingen, landschapsversterking of een ander nader overeen te komen doel met lokale belanghebbenden overeen te komen.
Meeprofiteren

Collectieve inkoop levering van PV-daksystemen

Gutami kan via energieleveranciers de opgewekte stroom terugleveren aan omwonenden met een blijvende korting van enkele honderden kWh per jaar op het jaarlijkse energieverbruik. Dit heeft als voordeel dat iedereen voordeel kan genieten van de lokaal opgewekte groene stroom, dus ook inwoners die niet voldoende financiële draagkracht hebben voor een andere vorm van financiële participatie.

Korting op de energierekening

Omwonenden kunnen profiteren van een collectieve inkoop zonnepanelen actie via Gutami. De Gutami Groep heeft veel ervaring met het uitvoeren van collectieve PV-projecten, waarbij op maat geconfigureerde PV-dak systemen, inclusief installatie, worden geleverd aan individuele huishoudens, bijvoorbeeld De Groene Zone.
Eekwal 6
8011LD Zwolle
Nederland
info@gutami.com
crossmenu