Logo Gutami Development
Banner Landschappelijk

Landschappelijke inpassing

Gutami ontwikkelt met aandacht voor het plangebied en haar omgeving, samen met belanghebbenden.

Dit houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar hoe de kernwaarden van het plangebied kunnen worden behouden en versterkt: de cultuurhistorie en archeologie, ecologie en biodiversiteit, waterhuishouding en landschappelijke inpassing, evenals recreatie, educatie en beleving van het landschap.

Energie en biodiversiteit

Nederland heeft grote ambities op het gebied van zonneparken met tegelijkertijd spaarzame inzet van grond, echter de daling in biodiversiteit is zorgwekkend.

Daarom kijkt Gutami hoe de huidige natuurwaarden kunnen worden behouden en versterkt, door bestaande natuurnetwerken uit te breiden en natuurelementen toe te voegen zodat er sprake is van meerwaarde voor flora en fauna.
Energie
Cultuur

Cultuurhistorie en archeologie

Bij de locatiekeuze kijkt Gutami al naar mogelijke effecten van het zonnepark op archeologische en cultuurhistorische aspecten op en rondom het plangebied.

Daarnaast zal Gutami de cultuurhistorische, landschappelijke en/of archeologische betekenis van het gebied proberen zichtbaar te maken.

Recreatie en informatie

Om de positieve beleving van het plangebied te vergroten worden er recreatieve aspecten aan het zonnepark gekoppeld.

Hier wordt tevens informatie gedeeld over o.a. klimaatverandering, de energietransitie en de nationale, regionale en lokale doelstellingen en de rol van het zonnepark binnen deze doelstellingen.
Recreatie
Consortium

Consortium Zon in Landschap

Gutami is lid van het Consortium Zon in Landschap.

Het Consortium houdt zich o.a bezig met het genereren van kennis en het signaleren, agenderen en adresseren van aspecten van grondgebonden zonneparken die de fysieke leefomgeving beïnvloeden, positief en negatief.​
Eekwal 6
8011LD Zwolle
Nederland
info@gutami.com
crossmenu