Logo Gutami Development
banner - ecologie

Ecologie en Biodiversiteit

Natuur inclusieve zonneparken

Nederland heeft grote ambities op het gebied van zonneparken, spaarzame grond, en een zorgwekkende daling in biodiversiteit.

Gutami bekijkt samen met experts hoe de huidige natuurwaarden behouden en versterkt, kunnen worden, zodat er sprake is meervoudig ruimtegebruik.
Natuur
Natuurelementen

Toevoeging natuurelementen

Door natuurelementen toe te voegen worden de natuurwaarden op het plangebied versterkt. Bijvoorbeeld:
Cirkel icoon
Vijver(s) en natuurvriendelijke oevers aanleggen langs de sloten;
Cirkel icoon
Inzaaien van vogelzaad-, bloemen- en kruidenmengsels tussen de rijen panelen;
Cirkel icoon
Bijen- en insectenhotels plaatsen;
Cirkel icoon
Groensingels en houtwallen met nestplekken voor bijvoorbeeld uilen en andere vogels realiseren;
Cirkel icoon
Opgestapelde stenen en rotsen nabij natuurlijke oever om de habitat van amfibieën te versterken.

Beplanting

Om de positieve beleving van het plangebied te vergroten worden er recreatieve aspecten aan het zonnepark gekoppeld.

Hier wordt tevens informatie gedeeld over o.a. klimaatverandering, de energietransitie en de nationale, regionale en lokale doelstellingen en de rol van het zonnepark binnen deze doelstellingen.
Beplanting
Natuurlijke oever

​Natuurlijke oever

Gutami is lid van het Consortium Zon in Landschap.

Het Consortium houdt zich o.a bezig met het genereren van kennis en het signaleren, agenderen en adresseren van aspecten van grondgebonden zonneparken die de fysieke leefomgeving beïnvloeden, positief en negatief.​

Bodem

Om te zorgen dat de kwaliteit van de bodem niet achteruitgaat gedurende de exploitatie van het zonnepark, worden meerdere maatregelen genomen, waaronder de afstand tussen de tafels.

Hierdoor blijft voldoende oppervlak van de bodem van het zonnepark vrij zodat regenwater en zonlicht de bodem kan bereiken en plantengroei mogelijk is.
Bodem
Eekwal 6
8011LD Zwolle
Nederland
info@gutami.com
crossmenu