Logo Gutami Development
Banner

Belanghebbende

Het ontwikkelen van zonneparken doet Gutami altijd samen met de lokale gemeenschap, relevante overheidsorganen en overige belanghebbenden. Via lokale betrokkenheid en in nauw overleg met de gemeente wordt gestreefd naar een soepele ontwikkeling en aanleg.

Omwonende

Zonneparken hebben een impact op de omgeving van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. Participatiemogelijkheden zijn daarom essentieel.

Het participatieproces van Gutami is erop gericht om omwonenden en andere belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over en te betrekken bij de planvorming, zodat zij de mogelijkheid hebben om te reageren op de plannen.

Hun zorgen, ideeën en wensen worden gehoord en zoveel mogelijk geïntegreerd. Lees meer over participatie.
Omwonende
Grondeigenaren

Grondeigenaren

Gutami werkt nauw samen met grondeigenaren met interesse in zonneparken en biedt passende oplossingen, zoals huur, koop en kavelruil mogelijkheden.

Gemeenten en provincies

Gutami werkt heel nauw samen met gemeentes in verschillende stadia van het beleid. Zo vervult Gutami regelmatig een adviserende rol bij het formuleren van beleid rondom zonneparken.
Gemeente en provincies
Energie

Energiecoöperaties

Lokale energiecoöperaties zijn onmisbare burgerinitiatieven voor een succesvolle energietransitie.

Gutami werkt graag samen met deze lokale partijen om lokale initiatieven te ondersteunen en financiële participatie in haar zonneparken te stimuleren. Lees meer over financiële participatie.

Natuur- en milieuorganisaties

Zonneparken hebben de potentie om natuurwaarde van de omliggende omgeving te verhogen door middel van zorgvuldige landschappelijke inpassing, zoals het verhogen van de biodiversiteit door het toevoegen van natuurelementen.

Om tot de juiste ecologische inpassing te komen met daarop afgestemd beheer en onderhoud werkt Gutami graag samen met natuur- en milieuorganisaties.
Natuur

Netbeheerders

De aansluiting van zonneparken op het elektriciteitsnetwerk gebeurt in nauw overleg met de netbeheerder.

Bij het maken van het ontwerp heeft afstemming plaatsgevonden met de netbeheerder waarbij wordt gekeken naar de beschikbare transportcapaciteit, de locatie en de meest efficiënte aansluiting.

Dit is van belang omdat het kabeltracé hoge kosten met zich mee brengt. Gutami zoekt daarom naar creatieve oplossingen samen met netwerkbeheerders, grootverbruikers en andere energieproducenten.

Financiële partijen

Om een zonnepark te realiseren is financiering noodzakelijk. Om deze financiering te krijgen is financiële haalbaarheid van het project essentieel.

Daarnaast worden ook eisen gesteld door de verzekering en de ontwikkelaar. Gutami heeft goede relaties en ervaring met verschillende financieringspartijen en investeerders.
Financie
Eekwal 6
8011LD Zwolle
Nederland
info@gutami.com
crossmenu