Logo Gutami Development
Banner

Aanleg, beheer en afbraak

Aanleg PV-installatie

De aanleg van de PV-installatie zal worden uitbesteed aan professionele partijen waaraan strikte eisen worden gesteld door de betrokken financiële instellingen en verzekeraars.

Voor het ontwerpen van de groenzones, de aanleg van de groenvoorzieningen en de landschappelijke en ecologische inpassingen op het projectgebied zal Gutami lokale partijen uitnodigen.
Aanleg
Inrichting

Inrichting

Bij het bepalen van de inrichting van de PV-installatie wordt via landschappelijke inpassing zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande landschapsstructuren, zoals kavelgrenzen, paden, watergangen en beplantingselementen op en/of nabij de percelen waarop de beoogde zonneweide wordt ontwikkeld.

Beheer

Een gedegen onderhoudsplan is essentieel, niet alleen voor technisch optimaal beheer en veiligheid, maar tevens om de kwaliteit van het projectgebied te waarborgen, zoals de ecologische waarde, de bodemkwaliteit, en om hinder voor de omgeving te voorkomen.
Beheer
Afbraak

Afbraak

Lokale energiecoöperaties zijn onmisbare burgerinitiatieven voor een succesvolle energietransitie.

Gutami werkt graag samen met deze lokale partijen om lokale initiatieven te ondersteunen en financiële participatie in haar zonneparken te stimuleren. Lees meer over financiële participatie.

Recycling

Voor al het materiaal kiezen wij voor duurzame materialen die aan het eind van hun levensduur kunnen worden gerecycled. Gutami is lid van Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN).

Deze stichting is opgezet om namens haar deelnemers te zorgen voor een goede, milieuvriendelijke verwerking van zonnepanelen en omvormers aan het einde van hun levensduur.
Recycling
Eekwal 6
8011LD Zwolle
Nederland
info@gutami.com
crossmenu