Logo Gutami Development
Banner

Onze werkwijze

Omgevingsbewust, professioneel en duurzame samenwerking
Gutami ontwikkelt, bouwt en exploiteert zonneparken in Nederland met aandacht voor de omgeving. Zo worden kernwaarden van het gebied behouden en versterkt en kan de omgeving meeprofiteren en participeren.

Gutami is vanaf dag één betrokken bij de ontwikkeling van een zonnepark en blijft (deels) eigenaar van haar zonneparken. Dit heeft als groot voordeel, dat de alle betrokken partijen in de ontwikkelingsfase afspraken maken met dezelfde partij als degene die deze afspraken in de bouw- en exploitatiefase waarmaakt.

Het ontwikkelen van zonneparken doet Gutami altijd samen met de grondeigenaar, de lokale gemeenschap, relevante overheidsorganen en overige belanghebbenden. Via lokale betrokkenheid en in nauw overleg met de gemeente wordt gestreefd naar een soepele ontwikkeling en aanleg.

Om maatschappelijk draagvlak en meerwaarde te creëren focust Gutami zich op proces-, project- en financiële participatie. Door passende financiële mogelijkheden te bieden worden de lusten en lasten evenwichtig verdeeld en wordt de opwekking van duurzame energie vergroot.
Eekwal 6
8011LD Zwolle
Nederland
info@gutami.com
crossmenu