Funds

Er is een zonne-energiefonds opgericht om zonne-energieparken te realiseren. Het fonds dat de naam ‘Zon In Nederland (ZIN)’ draagt, richt zich op zonne-energieprojecten met SDE-toekenning die niet van de grond komen dan wel het creëren van extra liquiditeit na bouw van uw zonnepark.

Belemmeringen wegnemen bij de realisatie van zonneparken
Bij het realiseren van een zonnepark lopen veel ontwikkelaars tegen 1 of meerdere hordes aan. In de meeste gevallen gaat het om:
– De netaansluiting is ontoereikend.
– De gemeente stelt aanvullende eisen.
– De buurt stel aanvullende eisen.
– Het eigen vermogen is ontoereikend.
– De bank wil niet lenen.
– Er is een probleem met de bouwer.

In alle gevallen kunnen wij helpen. Graag willen wij een deel of het gehele project van u kopen. Ook als u een deel wilt verkopen aan mensen uit uw omgeving, kunnen wij dat voor u organiseren. Wat wij kunnen bieden, is het volgende:
– Hulp bij alle hierboven genoemde problemen.
– Een goede prijs voor zowel een minderheids- als een meerderheidsbelang (tot 100%).
– Bij interesse, binnen twee dagen een aanbieding.
– Bij acceptatie van de aanbieding, een onderzoek van maximaal vier weken.
– Na afloop van de vier weken, ontvangt u het geld direct op de rekening.

Door het wegnemen van belemmeringen willen wij het ZIN-fonds de komende 12 maanden diverse projecten vlot trekken om op die wijze meer Nederlandse duurzame zonne-energieparken te realiseren en de energie transitie te versnellen.

Zonnepark gebouwd maar behoefte aan liquiditeit.
Wellicht dat u graag een deel of het gehele zonnepark wilt verkopen. Graag willen wij ons daarvoor aanbieden. Ook als u een deel wilt verkopen aan mensen uit uw omgeving, kunnen wij dat voor u organiseren. Wat wij kunnen bieden, is het volgende:
– Een goede prijs voor zowel een minderheids- als een meerderheidsbelang (tot 100%).
– Bij interesse, binnen twee dagen een aanbieding.
– Bij acceptatie van de aanbieding, een onderzoek van maximaal vier weken.
– Na afloop van de vier weken, ontvangt u het geld direct op uw rekening.

Door geld te investeren kunnen we ondernemers helpen middelen vrij te maken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande zaken meer willen weten over het ZIN-fonds of concrete business cases hebben dan kunt u contact opnemen met info@gutami.com en zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.